Drobečková navigace

Úvod > Služby > Soudní znalec

SOUDNÍ ZNALEC

MVDr. Michael Mazoch, LL.M.
- soudní znalec odvětví veterinářství, specializace veterinární medicína - malá, drobná a zoo zvířata, veterinární péče v chovech koní.

 

MVDr. Michael Mazoch, LL.M. byl podle ustanovení § 3 zákona č. 36/1967 Sb. ze dne 6. dubna 1967 o znalcích a tlumočnících a ve smyslu pověření daného ustanovením § 1 odst. 2 vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. ze dne 17. dubna 1967, k provedení zákona o znalcích a tlumočnících jmenován dne 6. března 2001 předsedou Krajského soudu v Ostravě znalcem v oboru zemědělství, odvětví veterinářství, specializace veterinární medicína - malá, drobná a zoo zvířata, veterinární péče v chovech koní. Téhož dne složil předepsaný slib znalce.

Dr. Mazoch je jediným jmenovaným znalcem s touto specializací v ČR.
Současně je členem Komory soudních znalců České republiky. V této oblasti se dále vzdělává např. na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Znalecká činnost je prováděna jak pro soudy, ale i pro ostatní orgány státní správy /např. Policie ČR, státní zastupitelství/, dále pak pro pojišťovny a soukromé osoby.
Jedná se hlavně o případy sporů majitel versus veterinární lékař, kdy je nutné posoudit možnou míru zavinění veterinárním lékařem a náhradu škody špatně provedeným lékařským zákrokem, postupem, diagnostikou apod.

Předmět znalecké činnosti je odvislý od odvětví, zvláště pak specializace, pro kterou je jmenován. V tomto případě obecná oblast veterinární medicíny /obdobně jako ostatní znalci pro odvětví veterinářství/, především však pro choroby malých, drobných a zoo zvířat, koní.

Většina veřejnosti však nerozumí pojmům, co to je vlastně kategorie zvířat, která označujeme jako malá a drobná zvířata. Jedná se o následující, dnes již historické členění:

  1. drobná zvířata jsou všechna do velikosti králíka včetně, tzn. laboratorní zvířata /myši, potkani, morčata ap./, fretky, ptáci ap.
  2. malá zvířata jsou větší nad tuto kategorii, tzn. od kočky a psa, po mláďata velkých zvířat, t.j. včetně prasat /kromě plemenných prasnic a kanců/, telat a hříbat do 6ti měsíců stáří, patří sem podobně i kožešinová zvířata, většina lovné zvěře, zvířat zoologických zahrad apod.
  3. velká zvířata jsou další nad tuto kategorii

V praxi to znamená, že znalec ve svých posudcích zpracovává problematiku související s tou, které se profesionálně věnuje a kterou ovládá. V našem konkrétním případě lze i z odborného curiculla odvodit, v čem je znalec graduován a průběžně vzděláván.

V České republice je pro oblast veterinární medicíny ustanoveno ke dni 30/5/2016 celkem 30 znalců /převzato ze serveru www.justice.cz/, z nichž jsou zřejmě 4 zařazeni omylem, neboť nemají kvalifikaci veterinárního lékaře. Jsou zde zařazeni i nepracující důchodci, kteří již znaleckou činnost nevykonávají. Ze seznamu lze dále vyčíst, že 12 má obecnou kvalifikaci a 15 je specializovaných. M. j. se jedná o molekulární genetiku, choroby exotických ptáků, veterinární ekologii, hygienu a epizootologii, hygienu výživy, veterinární medicínu exotických primátů, veterinární asanaci, vnitřní choroby zvířat, ekonomika a odhady cen zvířat, akvarijní a terarijní zvířata a zvířata chovaná v klecích, veterinární porodnictví, reprodukce hospodářských zvířat, velkochovy drůbeže, zdravotní stav prasat aj. Aktuálně ke dni 30/5/2018 je dle stejného zdroje Ministerstvem spravedlnosti ČR evidováno shodně 30 soudních znalců, z toho je 13 specializovaných a 16 s obecnou kvalifikací.