Drobečková navigace

Úvod > Náš tým > MVDr. Pavel Moravec, externí spolupracovník

MVDr. Pavel Moravec - externí spolupracovník

Vysokoškolskou kvalifikaci získal absolvováním Vysoké školy veterinární v Brně, kde ukončil studia státní rigorózní zkouškou v oboru všeobecná veterinární medicína a byl promován v březnu 1977 na doktora veterinární medicíny - MVDr. V dubnu 1977 nastoupil u Okresního veterinárního zařízení v Olomouci jako veterinární lékař, kde absolvoval nástupní veterinární praxi v oblasti laboratorní diagnostiky, veterinární hygieny, terénní praxi, veterinární nemocnici v oboru velkých i malých zvířat, kde praktikoval již po dobu studií pod dohledem jeho otce MVDr. Jaroslava Moravce a jeho spolupracovníků.

Po skončení praxe pracoval ve veterinární hygienické službě, v roce 1984 byl vyslán Ministerstvem zemědělství na zahraniční expertizu do Alžírska, kde vykonával práci terénního veterinárního lékaře - kurativní i preventivní praxi spojenou s hygienickou činností, kde působil do roku 1988. Po návratu pokračoval v práci u Okresního veterinárního zařízení v Olomouci jako veterinární lékař hygienické služby.

Stále se zajímal také o léčebnou činnost a proto po privatizaci veterinární služby využil nabídky kolegy MVDr. Michaela Mazocha a zapojil se jako externí spolupracovník do práce na tomto pracovišti. Člen Komory veterinárních lékařů ČR č. 3961 . Ovládá francouzsky a částečně anglicky.

Dokladované postgraduální vzdělávání /kvalifikace, kurzy, stáže, významné semináře apod.

  • 1975 - Zkouška z myslivosti, Brno
  • 1976 - Zkouška z Tropické veterinární medicíny, Brno
  • 1980 - Atestace I. stupně, Brno
  • 1980 - postgraduální školení Tropická veterinární medicína, Košice
  • 1982 - 1983 Cyklické postgraduální školení pro veterinární lékaře hygienické služby, Brno
  • 1995 - Osvědčení o odb. způsobilosti k přímému řízení práce se zdroji záření nebo dohledu na tyto práce, Ostrava
  • 1996 - Atestace II. stupně v oboru hyg, potravin - práce na téma toxoplasmóza., Brno
  • 1998 - Osvědčení KVL ČR k veterinární léčebné a preventivní činnosti v plném rozsahu, Brno
  • 2000 - Odborné školení veter. lékařů se zaměřením na diagnostiku trichinelózy, Jihlava
  • 2002 - Uděleno Oprávnění zvláštní způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany - zkouška - Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Regionální centrum Hradec Králové, Z technických důvodů se další informace nemohou poskytnout