Drobečková navigace

Úvod > Náš tým > MVDr. Michael Mazoch, vedoucí veterinární lékař, majitel

MVDR. Michael Mazoch, LL.M. - vedoucí veterinární lékař, majitel

Vysokoškolskou kvalifikaci získal na Vysoké škole veterinární v Brně v roce 1982, kde ukončil studia vykonáním státní rigorózní zkoušky ve studijním oboru všeobecné veterinární lékařství a byl mu přiznán titul MVDr. - doktor veterinární medicíny. Promován byl 27. 3. 1982.

Nastoupil jako veterinární lékař k tehdejšímu Okresnímu veterinárnímu zařízení v Olomouci, kde vykonal na předepsaných pracovištích nástupní praxi. Jednalo se o terénní službu, veterinární hygienickou službu, praxi v oblasti organizace a řízení na ředitelství OVZ, laboratorní diagnostiku na Státním veterinárním ústavu v Olomouci a praxi ve veterinární nemocnici. Tuto nástupní praxi ukončil závěrečným pohovorem před komisí v Ostravě dne 25. 9. 1982.

Poté byl v prosinci 1982 zařazen jako obvodní veterinární lékař na klasický obvod na veterinárním středisku Olomouc, kde pracoval 4 roky. Během této doby vykonával asi 1 rok pohotovostní veterinární službu v terénu a dále pak pohotovostní službu ve veterinární nemocnici v Olomouci - Chválkovice. V letech 1984-86 byl zástupcem vedoucího VS Olomouc.

Od prosince 1986 do jejího zrušení pracoval jako kmenový zaměstnanec ve veterinární nemocnici v Olomouci - Chválkovicích, tj. do privatizace veterinární služby k 31. 12. 1991. Postupně se specializoval na malé pacienty a koně, současně vykonával pohotovostní služby a státní dozor v ZOO na Sv. Kopečku. Na tomto pracovišti pokračovala jeho postgraduální kvalifikace. Zde praktikoval hlavně u olomouckého "nestora veterinární péče o malé pacienty" - chirurga a rentgenologa MVDr. Milana Šnofláka, který stačil před odchodem do důchodu Dr. Mazocha dobře připravit pro tuto práci. Ve veterinární nemocnici pracoval postupně v zařazení jako ambulantní lékař, po Dr. Šnoflákovi převzal odpovědnost za úsek chirurgie a rentgenologie, krátký čas jako zástupce vedoucího nemocnice. Po ukončení atestační přípravy II. stupně v oboru vet. péče v chovech malých a drobných zvířat jako odborný veterinární lékař a po politických změnách v roce 1989 byl pověřen vedením veterinární nemocnice, kterou řídil až do jejího zrušení v prosinci 1991. Tímto dnem byla privatizována do té doby další část státní vet. služby - činnost vet. ošetřoven a nemocnic.

V následující době pracoval Dr. Mazoch na zřízení nového soukromého pracoviště, nynější veterinární kliniky, která je oficiálně v provozu od 5. března 1992.

Od roku 2011 se pracoviště transformovalo na společnost s ručením omezeným, jejímž je jednatelem.

Dokladované postgraduální vzdělávání /kvalifikace, kurzy, stáže, významné semináře apod.

 • 1985-87 - Atestační průprava veterinárních lékařů terénní služby I. stupně, ÚDVVL Dukovany, komplet 4 části
 • 1987 - Odborná způsobilost k přímému řízení práce se zdroji záření nebo k dohledu na tyto práce, SmKNV Ostrava, Krajský hygienik
 • 1988 - Kurz pro vet. péči v chovech drobných zvířat, ÚDVVL Český Brod
 • 1988 - Stáž a praxe na Poliklinice pro malá a exotická zvířata u MVDr. Milana Snášila, Csc. st., Ostrava
 • 1989-1990 - Specializovaná atestační průprava II. stupně - veterinární péče v chovech malých a drobných zvířat, IDVVL Brno, komplet 3 části
 • 1990 - Jmenován školícím pracovníkem + pověřen řízením úseku RTG ve VN Olomouc
 • 1990 - Pověřen vedením veterinární nemocnice
 • 1987-88 - Kurz pro vet. péči v chovech koní, ÚDVVL Pardubice, komplet 3 části
 • 1991 - Získání "licence" Komory veterinárních lékařů ČR
 • 1992 - Získání Povolení k výkonu odborné veterinární činnosti
 • 1994 - Urologie psů a koček, Brno
 • 1994 - Dermatologie psů a koček - pyodermie, Brno
 • 1994 - Nemoci plazů, Brno
 • 1994-95 - Základy homeopatické terapie, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, katedra farmacie, Brno, komplet 4 části
 • 1995 - Udělení mezinárodního diplomu homeopatické terapie /humánní, francouzská škola/, Praha
 • 1997 - Poruchy žláz s vnitřní sekrecí u psa a kočky, Brno
 • 1998 - Praxe / stáž vet. klinika, Španělsko
 • 1998 - Choroby ledvin a prostaty, Praha
 • 1998 - Alergická kožní onemocnění psů a koček, Hradec Králové
 • 1998 - Onkologie malých zvířat, Brno
 • 1999 - Praxe / stáž vet. klinika, Španělsko
 • 1999 - Neodkladný pacient, Brno
 • 2000 - Vybrané kapitoly z oftalmologie psa a kočky, Brno
 • 2000 - Exoti a zoozvířata, Brno
 • 2000 - Nemoci stárnoucích a starých zvířat, Brno
 • 2000 - Homeopatický seminář pro vet. lékaře, Praha
 • 2000 - Anesteziologický seminář - inhalační anestézie, Brno
 • 2001 - Jmenování soudním znalcem se specializací malá, drobná a zoo zvířata, veterinární péče v chovech koní,  KS Ostrava
 • 2001 - Farmakoterapie a její negativní vlivy, Hradec Králové
 • 2001 - Exoti a zoozvířata II., Dvůr Králové nad Labem
 • 2002 - Diferenciální diagnostika kašle, Hradec Králové
 • 2002 - Uděleno Oprávnění zvláštní způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany - zkouška - Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Regionální centrum Hradec Králové
 • 2002 - Akutní srdeční selhání, Brno
 • 2002 - Exoti a zoozvířata III., Praha
 • 2002 - Nemoci koček, Hradec Králové
 • 2003 - Nemoci exotických ptáků, Smolenice, SK
 • 2003 - Chirurgie měkkých tkání - rekonstrukční chirurgie, Hradec Králové
 • 2003 - Endoskopie a cytologie, Židlochovice
 • 2004 - Urologické problémy koček, Brno
 • 2004 - Urgentní medicína, Brno
 • 2004 - Urologie, Praha
 • 2005 - Choroby koček, Smolenice, SK
 • 2005 - Péče o urgentního pacienta, Brno
 • 2006 - Cestovní medicína, Hradec Králové
 • 2006 - Exoti a zoozvířata VII., Brno
 • 2006 - Dermatologie, Brno
 • 2007 - Exoti a zoozvířata VIII., Liberec
 • 2008 - Onkologie pro praktického veterinárního lékaře, Hradec Králové
 • 2008 - Zobrazovací metody v kočičí medicíně, Kradec Králové
 • 2008 - Exoti a zoozvířata IX., Hodonín
 • 2009 - Neurologie pro praktického veterinárního lékaře II, Hradec Králové
 • 2009 - Exoti a zoozvířata X, Plzeň
 • 2009 - Dermatologický seminář - Kožní deriváty, Brno
 • 2010 - Znalecké dokazování I. - Postavení znalce v civilním a trestním řízení, Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • 2010 - Exoti a zoozvířata XI., Ústí nad Labem
 • 2010 - Nejčastější chyby a omyly v onkologii malých zvířat, Hradec Králové
 • 2011 - Akutní medicína aneb jak zvládnout kritické situace, Hradec Králové
 • 2011 - Problematika klinického zkoušení veterinárních léčiv v ČR, Brno
 • 2011 - Znalecké dokazování II.,  Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • 2011 - Exoti a zoozvířata XII., Hluboká nad Vltavou
 • 2011 - Znalecké dokazování III., Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • 2012 - Management a terapie bolesti v praxi malých zvířat, Nitra, SR
 • 2012 - Exoti a zoozvířata XIII, infekční onemocnění, Olomouc
 • 2012 - Medicína koček, 4. sympozium, Praha
 • 2013 - Záludnosti diagnostiky a terapie - Drobní savci, ptáci a plazi, Hradec Králové
 • 2013 - Exoti a zoozvířata XIV, chirurgie, Brno
 • 2014 - Veterinární medicína pro praxi, Brno
 • 2014 - Exoti a zoozvířata XV anestézie, analgezie a imobilizace, Vyškov
 • 2014 - Nové směry v dermatologii a otologii, Hradec Králové
 • 2015 - Obhajobou diplomové práce ukončena profesní studia práv certifikovaná International Education Society Europe s udělením titulu Master of Laws (Magister Legum) ve zkratce LL.M.
 • 2015 - Exoti a zoozvířata XVI. - Léky a jejich použití v klinické praxi, Jihlava
 • 2016 - Kardiologie - Srdeční šelesty s Prof. Adrianem Boswoodem, Hradec Králové
 • 2016 - Gastroenterologie a nemoci jater v klinické praxi malých zvířat, Praha
 • 2016 - Veterinární medicína pro praxi 2016, Praha
 • 2016 - Exoti, volně žijící zvířata  a zoozvířata XV. - Aktuální otázky klinické praxe, Ostrava
 • 2016 - Znalecké posudky ve zdravotnictví, Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • 2017 - Anesteziologické sympozium, Hradec Králové
 • 2017 - Veterinární medicína pro praxi 2017, Praha
 • 2017 - XVII. Veterinárny kongres KVL SR, Demänovská Dolina
 • 2017 - Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata  - Veterinární praxe u volně žijících zvířat, Olomouc / Véska
 • 2017 - Odpovědnost znalce při výkonu znalecké činnosti, Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • 2017 - Znalecký posudek - meze přezkumu věcné správnosti v judikatuře a správní praxi, Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • 2017 - Absolvování vzdělávacího kurzu "Osoby zajišťující radiační ochranu registranta" používající RTG záření dle § 21 vyhl. č. 409/2016 Sb., Brno
 • 2018 - Dohled a kontrola nad činností znalců - práva a povinnosti znalců při dohledu a kontrole, Právnická fakulta Masarykova univerzity v Brně
 • 2018 - Veterinární medicína pro praxi, Praha
 • 2018 - Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata  - Aktuální otázky v klinické praxi, Brno
 • 2019 - 2. konference pro soudní znalce, PFMU, Telč
 • 2019 - Nová veterinária 2019, Praktická medicína mačiek, Nitra, Slovensko 
 • 2019 - Veterinární medicína pro praxi, Praha
 • 2021 - Veterinární medicína pro praxi, Praha 
 • 2021 - Nové znalecké právo po prvním roce své účinnosti, Právnická fakulta Palackého univerzita v Olomouci
 • 2022 - Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta, Ostrava
 • 2022 - 4. konference pro soudní znalce, PFMU, Brno
 • 2022 - Jaká je vaše diagnóza a léčba, Hradec Králové
 • 2022 - Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata - Kazuistiky, Brno
 • 2022 - Veterinární medicína pro praxi, Praha
 • 2022 - 5. konference pro soudní znalce, PFMU, Brno
 • 2022 - ČAVLMZ - Veterinární management, Želiv
 • 1984 - 1993 člen Československé společnosti vet. lékařů, sekce chirurgie, ortopedie a rentgenologie
 • od r. 1991 člen Komory veterinárních lékařů ČR
 • od r. 1994 člen České asociace veterinárních lékařů malých zvířat
 • od r. 2002 člen Komory soudních znalců ČR
 • od r. 2003 člen Asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad
 • od r. 2004 přijat do prestižní sbírky biografií WHO IS ...? (v České republice), Švýcarsko
 • od r. 2007 člen Čestné rady Komory veterinárních lékařů České republiky
 • od r. 2016 zakládající člen Unie soudních znalců veterinární medicíny, předseda
 • od r. 2019 člen sekce Managementu veterinární medicíny ČAVLMZ

MVDr. Michael Mazoch, LL.M. - vedoucí veterinární lékař, majitel