Drobečková navigace

Úvod > Náš tým > MVDr. Michael Mazoch, vedoucí veterinární lékař, majitel

MVDr. Michael Mazoch, LL.M. - vedoucí veterinární lékař, majitel

Vysokoškolskou kvalifikaci získal na Vysoké škole veterinární v Brně v roce 1982, kde ukončil studia vykonáním státní rigorózní zkoušky ve studijním oboru všeobecné veterinární lékařství a byl mu přiznán titul MVDr. - doktor veterinární medicíny. Promován byl 27. 3. 1982.

Nastoupil jako veterinární lékař k tehdejšímu Okresnímu veterinárnímu zařízení v Olomouci, kde vykonal na předepsaných pracovištích nástupní praxi. Jednalo se o terénní službu, veterinární hygienickou službu, praxi v oblasti organizace a řízení na ředitelství OVZ, laboratorní diagnostiku na Státním veterinárním ústavu v Olomouci a praxi ve veterinární nemocnici. Tuto nástupní praxi ukončil závěrečným pohovorem před komisí v Ostravě dne 25. 9. 1982.

Poté byl v prosinci 1982 zařazen jako obvodní veterinární lékař na klasický obvod na veterinárním středisku Olomouc, kde pracoval 4 roky. Během této doby vykonával asi 1 rok pohotovostní veterinární službu v terénu a dále pak pohotovostní službu ve veterinární nemocnici v Olomouci - Chválkovice. V letech 1984-86 byl zástupcem vedoucího VS Olomouc.

Od prosince 1986 do jejího zrušení pracoval jako kmenový zaměstnanec ve veterinární nemocnici v Olomouci - Chválkovicích, tj. do privatizace veterinární služby k 31. 12. 1991. Postupně se specializoval na malé pacienty a koně, současně vykonával pohotovostní služby a státní dozor v ZOO na Sv. Kopečku. Na tomto pracovišti pokračovala jeho postgraduální kvalifikace. Zde praktikoval hlavně u olomouckého "nestora veterinární péče o malé pacienty" - chirurga a rentgenologa MVDr. Milana Šnofláka, který stačil před odchodem do důchodu Dr. Mazocha dobře připravit pro tuto práci. Ve veterinární nemocnici pracoval postupně v zařazení jako ambulantní lékař, po Dr. Šnoflákovi převzal odpovědnost za úsek chirurgie a rentgenologie, krátký čas jako zástupce vedoucího nemocnice. Po ukončení atestační přípravy II. stupně v oboru vet. péče v chovech malých a drobných zvířat jako odborný veterinární lékař a po politických změnách v roce 1989 byl pověřen vedením veterinární nemocnice, kterou řídil až do jejího zrušení v prosinci 1991. Tímto dnem byla privatizována do té doby další část státní vet. služby - činnost vet. ošetřoven a nemocnic.

V následující době pracoval Dr. Mazoch na zřízení nového soukromého pracoviště, nynější veterinární kliniky, která je oficiálně v provozu od 5. března 1992.

Od roku 2011 se pracoviště transformovalo na společnost s ručením omezeným, jejímž je jednatelem.

Dokladované postgraduální vzdělávání /kvalifikace, kurzy, stáže, významné semináře apod.

 • 1985-87 - Atestační průprava veterinárních lékařů terénní služby I. stupně, ÚDVVL 
  Dukovany, komplet 4 části
 • 1987 - Odborná způsobilost k přímému řízení práce se zdroji záření nebo k dohledu na
  tyto práce, SmKNV Ostrava, Krajský hygienik
 • 1988 - Kurz pro vet. péči v chovech drobných zvířat, ÚDVVL Český Brod
 • 1988 - Stáž a praxe na Poliklinice pro malá a exotická zvířata u MVDr. Milana Snášila,
  Csc. st., Ostrava
 • 1989-1990 - Specializovaná atestační průprava II. stupně - veterinární péče v chovech
  malých a drobných zvířat, IDVVL Brno, komplet 3 části
 • 1990 - Jmenován školícím pracovníkem + pověřen řízením úseku RTG ve VN Olomouc
 • 1990 - Pověřen vedením veterinární nemocnice
 • 1987-88 - Kurz pro vet. péči v chovech koní, ÚDVVL Pardubice, komplet 3 části
 • 1991 - Získání "licence" Komory veterinárních lékařů ČR
 • 1992 - Získání Povolení k výkonu odborné veterinární činnosti
 • 1994 - Urologie psů a koček, Brno
 • 1994 - Dermatologie psů a koček - pyodermie, Brno
 • 1994 - Nemoci plazů, Brno
 • 1994-95 - Základy homeopatické terapie, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve 
  zdravotnictví, katedra farmacie, Brno, komplet 4 části
 • 1995 - Udělení mezinárodního diplomu homeopatické terapie /humánní, francouzská
  škola/, Praha
 • 1997 - Poruchy žláz s vnitřní sekrecí u psa a kočky, Brno
 • 1998 - Praxe / stáž vet. klinika, Španělsko
 • 1998 - Choroby ledvin a prostaty, Praha
 • 1998 - Alergická kožní onemocnění psů a koček, Hradec Králové
 • 1998 - Onkologie malých zvířat, Brno
 • 1999 - Praxe / stáž vet. klinika, Španělsko
 • 1999 - Neodkladný pacient, Brno
 • 2000 - Vybrané kapitoly z oftalmologie psa a kočky, Brno
 • 2000 - Exoti a zoozvířata, Brno
 • 2000 - Nemoci stárnoucích a starých zvířat, Brno
 • 2000 - Homeopatický seminář pro vet. lékaře, Praha
 • 2000 - Anesteziologický seminář - inhalační anestézie, Brno
 • 2001 - Jmenování soudním znalcem se specializací malá, drobná a zoo zvířata, veterinární péče v chovech koní,  KS Ostrava
 • 2001 - Farmakoterapie a její negativní vlivy, Hradec Králové
 • 2001 - Exoti a zoozvířata II., Dvůr Králové nad Labem
 • 2002 - Diferenciální diagnostika kašle, Hradec Králové
 • 2002 - Uděleno Oprávnění zvláštní způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých 
  z hlediska radiační ochrany - zkouška - Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
  Regionální centrum Hradec Králové
 • 2002 - Akutní srdeční selhání, Brno
 • 2002 - Exoti a zoozvířata III., Praha
 • 2002 - Nemoci koček, Hradec Králové
 • 2003 - Nemoci exotických ptáků, Smolenice, SK
 • 2003 - Chirurgie měkkých tkání - rekonstrukční chirurgie, Hradec Králové
 • 2003 - Endoskopie a cytologie, Židlochovice
 • 2004 - Urologické problémy koček, Brno
 • 2004 - Urgentní medicína, Brno
 • 2004 - Urologie, Praha
 • 2005 - Choroby koček, Smolenice, SK
 • 2005 - Péče o urgentního pacienta, Brno
 • 2006 - Cestovní medicína, Hradec Králové
 • 2006 - Exoti a zoozvířata VII., Brno
 • 2006 - Dermatologie, Brno
 • 2007 - Exoti a zoozvířata VIII., Liberec
 • 2008 - Onkologie pro praktického veterinárního lékaře, Hradec Králové
 • 2008 - Zobrazovací metody v kočičí medicíně, Kradec Králové
 • 2008 - Exoti a zoozvířata IX., Hodonín
 • 2009 - Neurologie pro praktického veterinárního lékaře II, Hradec Králové
 • 2009 - Exoti a zoozvířata X, Plzeň
 • 2009 - Dermatologický seminář - Kožní deriváty, Brno
 • 2010 - Znalecké dokazování I. - Postavení znalce v civilním a trestním řízení, Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • 2010 - Exoti a zoozvířata XI., Ústí nad Labem
 • 2010 - Nejčastější chyby a omyly v onkologii malých zvířat, Hradec Králové
 • 2011 - Akutní medicína aneb jak zvládnout kritické situace, Hradec Králové
 • 2011 - Problematika klinického zkoušení veterinárních léčiv v ČR, Brno
 • 2011 - Znalecké dokazování II.,  Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • 2011 - Exoti a zoozvířata XII., Hluboká nad Vltavou
 • 2011 - Znalecké dokazování III., Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • 2012 - Management a terapie bolesti v praxi malých zvířat, Nitra, SR
 • 2012 - Exoti a zoozvířata XIII, infekční onemocnění, Olomouc
 • 2012 - Medicína koček, 4. sympozium, Praha
 • 2013 - Záludnosti diagnostiky a terapie - Drobní savci, ptáci a plazi, Hradec Králové
 • 2013 - Exoti a zoozvířata XIV, chirurgie, Brno
 • 2014 - Veterinární medicína pro praxi, Brno
 • 2014 - Exoti a zoozvířata XV anestézie, analgezie a imobilizace, Vyškov
 • 2014 - Nové směry v dermatologii a otologii, Hradec Králové
 • 2015 - Obhajobou diplomové práce ukončena profesní studia práv certifikovaná International Education Society Europe s udělením titulu Master of Laws (Magister Legum) ve zkratce LL.M.
 • 2015 - Exoti a zoozvířata XVI. - Léky a jejich použití v klinické praxi, Jihlava
 • 2016 - Kardiologie - Srdeční šelesty s Prof. Adrianem Boswoodem, Hradec Králové
 • 2016 - Gastroenterologie a nemoci jater v klinické praxi malých zvířat, Praha
 • 2016 - Veterinární medicína pro praxi 2016, Praha
 • 2016 - Exoti, volně žijící zvířata  a zoozvířata XV. - Aktuální otázky klinické praxe, Ostrava
 • 2016 - Znalecké posudky ve zdravotnictví, Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • 2017 - Anesteziologické sympozium, Hradec Králové
 • 2017 - Veterinární medicína pro praxi 2017, Praha
 • 2017 - XVII. Veterinárny kongres KVL SR, Demänovská Dolina
 • 2017 - Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata  - Veterinární praxe u volně žijících zvířat, Olomouc / Véska
 • 2017 - Odpovědnost znalce při výkonu znalecké činnosti, Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • 2017 - Znalecký posudek - meze přezkumu věcné správnosti v judikatuře a správní praxi, Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • 2017 - Absolvování vzdělávacího kurzu "Osoby zajišťující radiační ochranu registranta" používající RTG záření dle § 21 vyhl. č. 409/2016 Sb., Brno
 • 2018 - Dohled a kontrola nad činností znalců - práva a povinnosti znalců při dohledu a kontrole, Právnická fakulta Masarykova univerzity v Brně
 • 2018 - Veterinární medicína pro praxi, Praha
 • 2018 - Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata  - Aktuální otázky v klinické praxi, Brno
 • 2019 - 2. konference pro soudní znalce, PFMU, Telč
 • 2019 - Nová veterinária 2019, Praktická medicína mačiek, Nitra, Slovensko 

                         

1984 - 1993 člen Československé společnosti vet. lékařů, sekce chirurgie, ortopedie a rentgenologie
od r. 1991 člen Komory veterinárních lékařů ČR
od r. 1994 člen České asociace veterinárních lékařů malých zvířat
od r. 2002 člen Komory soudních znalců ČR
od r. 2003 člen Asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad
od r. 2004 přijat do prestižní sbírky biografií WHO IS ...? (v České republice), Švýcarsko
od r. 2007 člen Čestné rady Komory veterinárních lékařů České republiky                                                                              od r. 2016 zakládající člen Unie soudních znalců veterinární medicíny, předseda                                                                  od r. 2019 člen sekce Managementu veterinární medicíny ČAVLMZ