Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA - NEMAZAT > Příběhy z praxe

Příběhy z praxe

Majitelka se rozhodla, že nechá svou dvouletou kočku vykastrovat. Protože nikdy nic podobného nezařizovala a neměla v tomto směru žádné zkušenosti, obrátila se se svou žádostí na místního (obvodního) veterinárního lékaře.

Tento ji výkon přislíbil, že jej provede u ní doma. Pacientka nebyla vakcinována proti žádným nemocem, rovněž nebyla provedena žádná předoperační vyšetření.

Ve sjednaném termínu pan doktor přijel a kočku po předchozí hladovce uspal. Požádal o uvolnění kuchyňského stolu a na rozprostřených novinách provedl vlastní výkon.

Bližší o průběhu operace nevíme. Faktem je to, že operační pole bylo špatně připravené, nedostatečně vyholené a operační řez volený v pravé boční poloze probíhal v nevhodným směru. Byl orientován tak, že se lékař dostal až do slabiny, do které se vnořovalo koleno pánevní končetiny. M.j. se dostal do silné vrstvy tuku. Po vlastní operaci (vynětí vaječníků) provedl sešití operační rány po vrstvách vstřebatelným a nevstřebatelným šicím materiálem. Vydal majiteli tablety antibiotik s tím, že za 10 dnů odstraní stehy. Majitelé nebyli nikterak poučeni o následném ošetřování operační rány. Po 6 dnech si kočka ránu rozlízala a rozkousala, když se snažila ulevit svědivosti při probíhajícím hojení.

Majitelka proto přivolala téhož veterinárního lékaře, který provedl opětovné sešití a sdělil, že kočka je odolná, že by snad mohla dostat ochranný límec, ale že to není potřebné.

Za další 4 dny se situace opakovala , ale tentokrát si kočka otevřela ránu až do dutiny břišní.

Teprve nyní následovala lege artis reoperace, viz fotodokumentace.

A víte, kolik majitelka zaplatila za původní operaci ve své kuchyni? Celých 350 Kč. To vše, včetně: ceny za cestu, ztráty času, operačního výkonu, použitých léků k narkotizaci, antibiotik, ostatních zdravotnických potřeb (chirurgický šicí materiál, sterilní roušky a sušky, skalpelová čepelka, dezinfekční prostředky a j., jednorázové ochranné prostředky lékaře (sterilní rukavice, zástěra, plášť a j.). Může tato cena odpovídat? Kolik si lékař vydělal? To nechávám Vaší logické úvaze.

Postup byl zcela neodborný, proti všem zásadám a neetický. Podle toho také dopadl. Zvíře prodělalo navíc také zbytečné dvě další narkotizace a chirurgické zákroky. Lze jednoznačně hovořit navíc i o porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Nyní se majitelka diví, kolik zaplatila za následující léčbu, hospitalizaci s infuzní terapií a hlavně, že ve veterinární medicíně se pracuje jinak než zažila při operaci ve své kuchyni.

Toto je jedno memento z naší praxe pro klienty a majitele čtyřnohých pacientů, jak se dá "ušetřit".

Podle čeho si Vy vybíráte svého veterinárního lékaře?

Reoperace na našem pracovišti

 

zpět na Úvod